HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen
 1. Alle leden alsook alle niet-leden die op de terreinen van TC DE VELDEN tennissen, verbinden zich ertoe het clubreglement te respecteren.
 2. Er mag niet getennist worden als de terreinen plassen, sneeuw of gladde plekken vertonen.
 3. Er mag enkel met degelijke sportschoenen met een vlakke zool, bij voorkeur tennisschoenen, gespeeld worden.
 4. Na elke speelbeurt dienen de terreinen volledig geëgaliseerd te worden d.m.v. het aanwezige net. Er moet in het rond gekeerd worden. Tevens dient alle afval verwijderd te worden.
 5. Het gebruik van de lichtinstallatie is in het lidmaatschap / de huur van het terrein inbegrepen. Licht mag alleen gebruikt worden op terreinen die effectief bespeeld worden. Indien er na afloop van het tennisspel geen andere spelers aantreden, moet de café-uitbater onmiddellijk gevraagd worden om het licht te doven.
 6. De kleedkamers en douches staan ter beschikking van de spelers. Zij dienen na gebruik netjes achtergelaten te worden.
 7. TC DE VELDEN neemt deel aan Interclub en Zuiderkempen en organiseert zelf tornooien en andere activiteiten. Voor deze activiteiten worden er terreinen geblokkeerd.
 8. Er mag maximaal met vier personen op één terrein gespeeld worden, uitgezonderd wanneer er tennisles wordt gegeven.
 9. Het niet-respecteren van het clubreglement wordt gesanctioneerd. Herhaalde overtreding van het clubreglement kan leiden tot uitsluiting.
 10. De beslissingen van het bestuur zijn onherroepelijk.
 11. TC DE VELDEN vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies en/of diefstal.

Leden
 1. Eenieder kan lid worden van TC DE VELDEN door het betalen van het lidgeld. Op eenvoudige vraag van het bestuur / de café-uitbater dient iedere speler zijn identiteitskaart te tonen zodat het lidmaatschap kan geverifieerd worden. Werd het lidgeld niet (tijdig) betaald, dan zal de speler beschouwd worden als niet-lid en dient ieder speeluur betaald te worden volgens de geldende tarieven.
 2. Lidgeld wordt principieel niet terugbetaald.
 3. Reserveren gebeurt uitsluitend via het online reservatiesysteem.
 4. Er mag enkel met het eigen lidnummer van Tennis Vlaanderen gereserveerd worden.
 5. Ieder lid beschikt over 2 reservatiemogelijkheden.
 6. Reserveren kan maximaal 14 dagen op voorhand.
 7. Leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen enkel tijdens de daluren (08.30 – 18.30u) reserveren.
 8. Het reserveren van 2 opeenvolgende uren is enkel mogelijk ingeval van dubbelspel. Indien men 1 uur gereserveerd heeft en na 1 uur (enkel- of dubbel)spel het terrein ook het volgende uur vrij is, mag er verder gespeeld worden.
 9. Reservaties die door omstandigheden niet kunnen doorgaan moeten geannuleerd worden. Dit kan tot 2 uur voor de geplande reservatie via het online reservatiesysteem. Minder dan 2 uur voor de geplande reservatie moet er telefonisch geannuleerd worden (tel. 014/30.02.30).
 10. Tennissen met niet-leden van TC DE VELDEN kan enkel na reservatie in de cafetaria en het betalen van de huurprijs van het terrein vóór de aanvang van het speeluur.

Winterleden
 1. Eenieder kan winterlid worden van TC DE VELDEN door het huren van een terrein voor de duur van het winterseizoen (oktober t.e.m. maart). Op eenvoudige vraag van het bestuur / de café-uitbater dient de huurder zijn identiteitskaart te tonen zodat het winterlidmaatschap kan geverifieerd worden. Werd het huurgeld niet (tijdig) betaald, dan zal de speler beschouwd worden als niet-winterlid en dient ieder speeluur betaald te worden volgens de geldende tarieven.

Niet-leden
 1. Niet-leden kunnen gebruik maken van de beschikbare terreinen van TC DE VELDEN door zich maximaal 1 uur op voorhand aan te melden bij de café-uitbater en de betaling van het speeluur volgens de geldende tarieven. Zij dienen tevens hun identiteitsgegevens kenbaar te maken door het invullen van het hen overhandigde document.
 2. Niet-leden die niet zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen zijn niet verzekerd voor sportongevallen.

Tennislessen
 1. Tennislessen worden uitsluitend gegeven door leraars die hiervoor de goedkeuring hebben bekomen vanwege het bestuur.
 2. Leden tot 16 jaar die via TC DE VELDEN zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen kunnen enkel tijdens de daluren privéles volgen.
 3. Leden vanaf 16 jaar die via TC DE VELDEN zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen kunnen zowel tijdens de daluren als tijdens de piekuren privéles volgen. Privéles tijdens de piekuren is enkel mogelijk indien er minimaal 2 lesnemers zijn, die het terrein op hun eigen naam reserveren.
 4. Personen die niet via TC DE VELDEN zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen kunnen enkel privéles volgen via het systeem van losse of vaste terreinverhuur aan de geldende tarieven.